Назад / Back

NOVICEVIC, Milorad

Милорад НОВИЋЕВИЋ (Ћирилица, Cyrillic)
Milorad Novićević (Latinica, Rich Latin)

Рођен : / Born :
1953-10-27,

Пребивалиште / Residence: Zemun

ФИДЕ Албум поени/проблеми
FA points/problems:
0.00 / 0

ID: 127 - updated: 2018-01-24 21:36:59

Титуле у проблемском шаху / Titles in Problem Chess :


О аутору / About the Author :


Проблеми / Problems :