Назад / Back

PAPIC, Ljubisa

Љубиша ПАПИЋ (Ћирилица, Cyrillic)
Ljubiša Papić (Latinica, Rich Latin)

Рођен : / Born :
1952-11-30, Prijevor (Čačak)

Пребивалиште / Residence: Čačak

ФИДЕ Албум поени/проблеми
FA points/problems:
0.50 / 1

Спољашње везе / External links :
YACPDB
CPDBS
FTN Čačak
AINS
SAMARA University

ID: 131 - updated: 2019-02-10 18:50:22

Титуле у проблемском шаху / Titles in Problem Chess :


О аутору / About the Author :Редовни професор на Факултету техничких наука у Чачку Универзитета у Крагијевцу. Дописни члан Академије Инжењерских наука Србије од 2002, академик Академије за проблеме квалитета Руске Федерације, редовни професор на Политехничком Универзитету Валенсија у Шпанији, гостујући професор на Бен-Гурион Универзитету у Израелу, и бивши помоћник Министра за науку, технологију и развој у Влади Србије. Директор и оснивач Истраживачког центра за управљање квалитетом и поузданошћу - ДQМ у Пријевору (Чачак) (од 1994).

Дипломирао је на Техничком факултету у Чачку. Магистрирао је на Машинском факултету у Крагујевцу са темом Истраживање и прогноза поузданости и века употребе тракастих транспортера на површинским коповима. Докторирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду са темом Развој и аутоматизација поступака ефективних испитивања за оцену поузданости технолошкх система у индустрији. Радио је у Грађевинском предузећу Хидроградња Чачак, на Техничком факултету Чачак и у Министарству за науку, технологију и развој Владе Републике Србије.

Као аутор и коаутор објавио је и саопштио приближно 400 научних и стручних радова (од чега приближно 30% у иностранству) из подручја Ефективности, Поузданости и Квалитета техничких система. Аутор, коаутор или редактор 7 књига, и 5 монографија у одговарајућој научној области. Објављивао је стручне радове бројним међународним часописима.

Остварио је запажене резултате у развоју научно-наставног кадра, кроз менторство 7 магистарских теза и менторство 4 докторске дисертације: на Машинском факултету у Крагујевцу, на Техничком факултету у Чачку, на Машинском факултету у Бања Луци, на Машинском факултету у Подгорици и на Бен-Гурион Универзитету у Израелу.

Члан је редакцијског колегијума часописа Methods of Quality Management (Moscow, Russia), Problems of Mechanical Engineering and Automatization (Moscow, Russia), Journal of Operational Research Society of India - OPSEARCH (Kolkata, India) и часописа Квалитет у Београду. Оснивач је и главни и одговорни уредник међународног часописа Communications in Dependability and Quality Management (Чачак). Члан је IEEE Reliability Society и члан American Society for Quality (ASQ). У свом научноистраживачком раду активно користи два светска језика (чита, пише, говори): руски и енглески.

У проблемском шаху покренуо је и низ година уређивао часопис Шаховска композиција. Поред огромних обавеза у науци, образовању и издаваштву, компоновао је неколико квлалитетних шаховских проблема.

Проблеми / Problems :