Назад / Back

TOMASEVIC, Radovan

Радован ТОМАШЕВИЋ (Ћирилица, Cyrillic)
Radovan Tomašević (Latinica, Rich Latin)

Рођен : / Born :
1941-06-25, Niš

Пребивалиште / Residence: Niš

ФИДЕ Албум поени/проблеми
FA points/problems:
2.92 / 7

Спољашње везе / External links :
YACPDB
CPDBS

ID: 198 - updated: 2017-11-14 16:44:08

Титуле у проблемском шаху / Titles in Problem Chess :


Мајстор шаховске композиције / National Master for Chess Compositions
Мајстор - решавач / National Solving Master

О аутору / About the Author :


Проблеми / Problems :