Назад / Back

SARIC, Vladimir

Владимир ШАРИЋ (Ћирилица, Cyrillic)
Vladimir Šarić (Latinica, Rich Latin)

Рођен : / Born :
1951-04-13, Smederevo

Пребивалиште / Residence: Šimanovci

ФИДЕ Албум поени/проблеми
FA points/problems:
0.00 / 0

ID: 223 - updated: 2018-01-24 22:13:40

Титуле у проблемском шаху / Titles in Problem Chess :


Мајстор - решавач / National Solving Master

О аутору / About the Author :


Проблеми / Problems :