Назад / Back

ILIC, Miloje

Милоје ИЛИЋ (Ћирилица, Cyrillic)
Miloje Ilić (Latinica, Rich Latin)

Рођен : / Born :
1938-06-29, Beograd

Пребивалиште / Residence: Beograd

ФИДЕ Албум поени/проблеми
FA points/problems:
0.00 / 0

Спољашње везе / External links :
YACPDB
CPDBS

ID: 39 - updated: 2017-12-26 12:16:04

Титуле у проблемском шаху / Titles in Problem Chess :


О аутору / About the Author :Prof. dr Miloje Ilić ‒ biografija

Rođen je 1938. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.

1956. godine upisao se na Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu (Geološki od­sek), na kojem je diplomirao 1961. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera geologije.

Posle završenih studija zaposlio se u Zavodu za geološka i geofizička istraživanja u Beo­gradu (u Odeljenju za nemetale), gde je radio sve do 1967. godine. U tom periodu bavio se is­traživanjem ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina (magnezita, dolomita, cementnih sirovi­na, građevinskog kamena i dr.). Rezultate svojih istraživanja iz ovog perioda (1961-1967.) pri­kazao je u brojnim stručnim izveštajima, studijama i elaboratima, a takođe i u publikovanim  radovima i saopštenjima. U službi u ovom Zavodu napredovao je od pripravnika do šefa ekipe.

1964. godine, na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Genetski tipovi magnezitskih ležišta u zoni ultrabazita Dinarida“.

1967. godine izabran je za asistenta na gore pomenutom fakultetu za predmet “Istraživanje ležišta nemetala i građevinskih materijala”. Za isti ovaj predmet 1968. godine izabran je za docenta, 1979. godine za vanrednog profesora, a 1987. godine za redovnog profesora.

U toku 36 godina provedenih na Rudarsko-geološkom fakultetu, osim predmeta za koji je biran, držao je nastavu iz predmeta: “Ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina” i  “Osnovi nauke o rudnim ležištima”, na osnovnim i postdiplomskim studijama. Pored nastave, intenzivno se bavio  naučno-istraživačkim i stručnim  radom (u oblasti ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina i njihovog istraživanja), kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu, sarađujući sa mnogim eminentnim institucijama i istraživačima.

Rezultate svog naučno-istraživančkog rada prikazao je u 168 publikovanih radova i referata, a stručnog rada ‒ u mnogobrojnim stručnim izveštajima, studijama, elaboratima i ekspertizama.  Radovi su mu publi­kovani u vodećim domaćim i stranim naučnim časopisima, a referati su saopšteni na najznačajnijim domaćim i internacionalnim geološkim kongresima i simpozijumima. Pored toga, objavio je 10 knjiga (udžbenika i monografija).

U toku školske 1970/1971. godine, boravio je, kao dobitnik Fulbrajtove stipendije, na Rudar­skom fakultetu u Koloradu – SAD (Colorado School of Mines) u zvanju gostujućeg profesora. Tu je dva semestra držao predavanja studentima redovnih i postdiplomskih studija iz oblasti ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina i njihovog istraživanja.

Kao gostujući profesor držao je predavanja i bavio se naučno-istraživačkim radom na sledećim univerzitetima: Imperial College, London, University College, Cardiff, University of Strathclyde, Glasgow (u Velikoj Britaniji); National Tecnical University, Athens, University of Thessaloniki (Grčka), Al-Fateh University (Tripoli, Libija); Istituto de Costruzzioni, University of Pisa (Italija).

1971. godine izabran je za eksperta Ujedinjenih Nacija za ležišta neme­taličniih mineralnih sirovina, te je rukovodio mnogim značajnim istraživačkim projekti­ma (u Malaviju, Mo­zambiku, Libiji, Kipru, Grčkoj).

Od 1996. godine intenzivno radi na razvoju jugoslovenske gemologije (organizovao je mnoge  izložbe, držao šredavanja, pisao članke i objavio tri knjige iz ove oblasti ‒ plemenitih minerala, dragog kamenja i nakita).  Osnivač je Jugoslovenskog gemološkog društva 1998. godine (preimenovanog 2008. u Gemološko društvo Srbije), za čijeg je predsednika tada izabran i na toj funkciji se i danas nalazi.

Bio je predsednik Komisije za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i član Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije.

Šah je naučio da igra sa 6 godina od ujaka, majstora Ozrena Nedeljkovića, poznatog propagatora šaha, pisca šahovskih knjiga i novinara. Šahom i šahovskim problemima (rešavanjem i komponovanjem) počeo je da se bavi u gimnaziji i nastavio na studijama. Postizao je dobre rezultate na šahovskim takmičenjima (osvojio je titulu majstorskog kandidata), a objavio je i znatan broj šahovskih problema u domaćim dnevnim novinama i periodičnim časopisima. Međutim, posle diplomiranja posvetio se nastavi, naučno-istraživačkom i stručnom radu, te za šah nije imao dovoljno vremena. Tek poslednjih godina, nakon penzionisanja, intenzivnije se bavio problemskim šahom ‒ komponovanjem ortodoksnih i heterodoksih problema, koje je objavljivao u zemlji i inostranstvu.

Проблеми / Problems :